//////

SPRZEDAŻ WIZERUNKÓW

Sprzedaż „wizerunków własnych” wkrótce spo­wodowała przejście do rąk konsumentów towarów wartości setek milionów dolarów, szczególnie zaś benzyny, papierosów i samochodów. Twórcy sym­boli zaś dostarczyli zdumiewającego dowodu na to, w jakim stopniu amerykański konsument staje się nabywcą „wizerunku własnego”. Szef działu badań wielkiej agencji reklamowej pokazał mi kilkadziesiąt rysunków samochodów, wykonanych przez ludzi, których ankieterzy popro­sili o „narysowanie samochodu”. Powiedział przy tym mimochodem: „Z tego, jak człowiek rysuje sa­mochód, można właściwie odgadnąć rodzaj benzyny, jaki kupuje.” Wyraziłem zdziwienie i powiedziałem, że zawsze sądziłem, iż ludzie kupują benzynę w da­nej stacji ze względu na jej położenie albo dlatego, że polubili sprzedawcę, lub wreszcie z uwagi na rzekomą jakość sprzedawanego w niej paliwa.

PROWADZĄCY BADANIE

Jeśli będziesz zbyt energicznie odmawiał sobie tych cech, to skończysz tak daleko na drugim końcu skali, że zostaniesz zaliczony do skrajnie niewra­żliwych lub ekstrawertyków. Jeśli jesteś trochę in­trowertykiem, to nie próbuj umieścić się na skali ekstrawertyków w rejonie 70—80%, ale raczej w okolicy 40%.Ponieważ prawdopodobnie nie będziesz odpowia­dał na jeden, ale na cały zestaw testów, musisz być konsekwentny. Prowadzący badania będzie porów­nywał twój stopień ekstrawersji uzyskany w jed­nym teście z — powiedzmy — twoim wskaźnikiem towarzyskości w drugim i jeśli korelacja nie będzie zgodna z ustaloną w tabelach — powstaną wątpli­wości.

PRAWO LAIKA

Laik ma wszelkie prawo, by przyjrzeć się temu biznesowi, zwłaszcza odpowiedziom „dobrym” „złym”, które podobno mają nie istnieć. Pozosta­wiam do uznania czytelnika, czy laik nie jest w sta­nie odróżnić metody naukowej od jej nadużycia.Mam także cel praktyczny zatrzymując się szcze­gółowo nad metodą punktowania. W skromnym za­kresie chciałbym zmienić układ sił pomiędzy jed­nostką i „organizacją”. Kiedy „organizacja” naka­zuje człowiekowi, by ten ujawnił swoje najskrytsze uczucia, ma on wręcz obowiązek udzielać odpowie­dzi, które będą służyć jego własnym interesom, a nie interesom „organizacji”. Jednym słowem, po­winien oszukiwać. Tak brzydkie stanowisko może niektórych szokować — niejedna grupa studentów zbeształa mnie za taką poradę. Ale dlaczego być hi­pokrytą?

Badania naukowe

Badania naukowe — przeprowadzone głównie w Związku Radzieckim — wykazały, że istotnie wywierają one na organizm wpływ tonizujący (zwiększają prężność komórek) i stymulujący (pobudzający), po którym nie następuje żadna szkodliwa reakcja. Wzmagają one procesy oddychania i działalność systemu sercowo-naczyniowego, obniżając jednocześnie ciśnienie krwi. Jagody cytrynnika zwiększają zdolność do pracy umysłowej i fizycznej, usuwają zmęczenie, zaostrzają widzenie w ciemności. Znalazły już one szerokie zastosowanie do wyrobu wielu preparatów używanych w radzieckiej medycynie oficjalnej. Nalewka na owocach lub nasionach (nastojka limonnika kitajsko- go — Tinctura Schizandrae) jest do nabycia w licznych składach aptecznych Moskwy, Leningradu i innych miast ZSRR. Chemizm tych owoców nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, mimo licznych już prac naukowych. Prawdopodobnie działa tu cały kompleks ciał czynnych, wśród których największe znaczenie ma specyficzna substancja terpenowa, nazwana schizandry- ną, przy współudziale olejków eterycznych i kwasów organicznych.

Po spożyciu tych owoców dzieci ulegają zatruciom

Natomiast inne źródła podają, że po spożyciu tych owoców dzieci ulegają zatruciom przejawiającym się boleściami, nudnościami, biegunką, rozszerzeniem źrenic, nieregularnym pulsem i utrudnionym oddechem; dla królika dawka 5—7 jagód ma być śmiertelna. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy należy wystrzegać się owoców wiciokrzewów. Przestęp (Bryonia L.). Do tego rodzaju należą pnące się byliny. Mają one charakterystyczny, mięsisty, silnie zgrubiały korzeń, który stanowi surowiec farmaceutyczny. W Polsce rośliny te bywają niekiedy hodowane w ogrodach, poza tym występują tylko w postaci zdziczałej, przy czym przestęp biały (Bryonia alba L.*— fot. 65) rośnie dość pospolicie na przypło- ciach, przychaciach i w zaroślach.

Owoce przez długi okres pozostają na krzewach

Ponieważ owoce przez długi ckres pozostają na krzewach, surowiec przeznaczony na moszcze można pozyskiwać nawet w zimie. Po przemrożeniu owoce mają obniżoną zawartość witaminy C i są nietrwałe, ale nadają się np. na wina. Owoce zbiera się ręcznie do koszów. W punktach zbiorczych przesypuje się je do łubianek jagodowych. W porównaniu z innymi owocami leśnymi należy je uznać za więcej niż średnio trwałe. Owoce głogu zerwane wcześnie, w stanie pełnej iędr- ności, można w dobrych warunkach przechowywać przez kilka dni, np. w celu skompletowania ładunku na cały wagon.

Nauka rozwija człowieka

Nie ma wątpliwości, że to dążenie do odkrywania tajemnic natury doprowadziło człowieka do obecnego sukcesu, który widać na wszystkich szczeblach naukowych. Rozwijamy się jeszcze szybciej dzięki komputerom oraz internetowi. Wiemy doskonale, że jedynie wiedza praktyczna połączona z teorią pozwoli nam przetrwać jako cywilizacja. Zaczynamy dostrzegać wokół siebie wiele naprawdę niesamowitych rzeczy. Naukowcy pracują nad fizyką kwantową, badają często cząsteczki mniejsze od atomów. Próbujemy nawet stworzyć w niesamowicie zaawansowanych laboratoriach naukowych czarną dziurę. Widać wyraźnie, że nauka podążą w skrajne obszary życia. Często wyników badań nie traktuje się zbyt poważnie, ponieważ codziennie jest ich niesamowicie dużo. Warto jednak odkrywać nawet samodzielnie nowe obszary rozwoju, ponieważ to jest klucz do sukcesu każdego człowieka. Jeżeli będziemy dalej się rozwijać w takim tempie czekają nas naprawdę świetne rzeczy, których jeszcze nie jesteśmy do końca świadomi. Zawsze należy pamiętać, że to wynalazki poprawiają jakość naszego życia, a odpowiedzi na pytania dotyczące środowiska naturalnego są jak najbardziej wartościowe i pomogą nam przetrwać jako cywilizacja.

Rodzice walczący o przyszłość dzieci

Praktycznie każdy współczesny rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej i stara się zrobić wszystko – niejednokrotnie nawet podporządkować własną karierę zawodową oczekiwaniom własnej rodziny – aby zapewnić własnym pociechom jak najbardziej udaną przyszłość. Niejednokrotnie oznacza to dla rodziców przede wszystkim zadbanie o jak najlepsze wykształcenie dziecka. Coraz częściej bowiem pojawiają sie w dużych miastach przedszkola i prywatne szkoły podstawowe, które starają się promować własny wizerunek jako firm gwarantujących niesamowity poziom usługi. Tutaj system edukacyjny został sprowadzony do minimum, jakim jest rywalizacja między przedsiębiorstwami a dyrektorzy kolejnych przedszkoli oraz szkół coraz częściej za główny cel swojego rządzenia stawiają przede wszystkim pozyskanie dodatkowej klienteli. Do szkół publicznych, gdzie nie trzeba płacić niejednokrotnie zapisać trzeba się na rok przed wysłaniem dziecka do szkoły. Prywatne ośrodki natomiast za opłacenie czesnego gotowe są przyjąć każdego.

Nauka – najlepsza z możliwych decyzji

Naukowcy wskazują, iż nie ma nic lepszego dla zachowania kondycji naszego mózgu, jak dbanie o regenerację i tworzenie się nowych połączeń nerwowych w naszym mózgu. Z wielkie mammy ich coraz mniej dlatego takie ważne jest stawianie na naukę. Nauka bowiem pozwala nam na zdobywanie szeregu umiejętności takich, które mogą nam się przydać, a przy okazji zmuszają nasz mózg do wysiłku i dzięki temu pomagają mu utrzymać jak najlepszą formę. Znam kilka starszych osób, które mają już blisko do magicznej „setki”, ale intelektualnie są w doskonałej kondycji, ze względu na to, że wciąż uczą się, działają na rzecz grup różnego rodzaju czy lokalnej społeczności. Dzięki nauce w późnym wieku mamy wielkie szanse na podniesienie swojej intelektualnej sprawności. Zaspokojenie swoich naukowych ambicji to dobra decyzja, dzięki niej mamy wielkie szanse na sukcesy i dobre zdrowie. Nie można odrzucać wyników badań, które już po raz kolejny wskazują na to, iż nauka to dla nas droga do zachowania intelektualnej sprawności, bo kto powiedział, że mając lat 80 nie można nauczyć się hiszpańskiego?

Aby nauka nie poszła w las

Wiele osób, które dużo się uczą, głównie poprzez przyswajanie wiedzy na pamięć, zastanawia się, co zrobić, by zdobyte informacje nie rozpłynęły się w powietrzu. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, iż do pewnego stopnia jest to proces nieunikniony. Nie sposób jest trzymać w głowie, niejako wiecznie pod rękę, danego zasoby wiedzy, obszernego zbioru informacji, w sytuacji, w której o tą wiedzę nikt nas nie pyta, nie ma potrzeby, by z niej korzystać. Wówczas pojawia się lęk – co zrobić, gdy nagle okaże się, iż zdobyte kilka lat wcześniej informacje znów są nam potrzebne. Przede wszystkim zamiast wpadać w panikę, należy sięgnąć do źródeł owej wiedzy, najlepiej tych samych, z których korzystało się za pierwszym razem. Niektórych może wręcz wprawić w zdumienie fakt, że po dwóch lub trzech spokojnych czytaniach tekstu, w ciszy i skupieniu, zdobyta wiedza zostanie odświeżona i wróci jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niejednokrotnie nawet w lepszym wydaniu, niż była za pierwszym razem.

Dobry psychiatra młodzieżowy kraków

W dzisiejszych czasach coraz mniej ludzi potrafi odpowiednio zadbać o swoje zdrowie psychiczne, co generalnie jest bardzo ważne, ale ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Żyjemy w bardzo napiętych, stresujących czasach, gdzie pogoń za sukcesem i pieniądzem jest bardzo bardzo ważna. I często przekłada się to na brak czasu- na przykład dla dzieci. Zaś dzieci nie potrafią radzić sobie same w wielu sytuacjach, potrzebują autorytetów, przewodników i ciepła. Jeśli tego brakuje, ale nie tylko oczywiście, bo czasami pewne problemu natury psychicznej występują nie wiadomo z jakich powodów to może być potrzebny psychiatra młodzieżowy kraków u którego możemy skonsultować problemy naszego dziecka i szukać rozwiązania. Jeśli o chodzi o bardzo wrażliwą psychikę młodych to potrzebujemy naprawdę dobrego specjalisty i dobrze by był to właśnie psychiatra młodzieżowy kraków, a nie jakiś psychiatra od wszystkiego. Bowiem umysł zarówno młodzieży, jak i dzieci rządzi się zupełnie innymi prawami niż umysł dorosłych osób.

Porządne badania genetyczne cena promocyjna

Jeśli chodzi o badania genetyczne cena może być naprawdę różna w różnych miejscach jednak zazwyczaj nie jest ona najniższa. Wynika to z tego, że nie są to proste badania, a laboratoryjna analiza genetyczna dostarczonego materiału wymaga dość dużej ilości czasu. Pomimo tego, że ta cena czasami może odstraszać to jest wiele plusów przeprowadzenia takich właśnie badań. Jednym z nich jest zdecydowanie to, że jeśli takie badanie wykryje jakąś mutację w obrębie konkretnego genu to można podjąć działania profilaktyczne, które zatrzymają bądź pozwolą wykryć na przykład jakąś chorobę nowotworową bardzo wcześnie, w początkowym stadium zasadzie. Więc jeśli chodzi o badania genetyczne cena może być zaporowa, ale wyniki, które uzyskujemy dzięki takim badaniom są nadzwyczajnie cenne i mogą się przyczynić do uratowania naszego życia w zasadzie. Mam nadzieję, że się Państwo ze mną zgodzą. Proszę sobie rozważyć to we własnych sercach. W przypadku możliwości ratowania życia cena za takie badania wydaje się naprawdę niewielka.

Profesjonalne badania biomasy

Pracuję w laboratorium, które wykonuje badania biomasy i analizuje jej właściwości oraz przydatność energetyczną. Zauważyłem, że coraz więcej ludzi dopytuje o możliwości użycia biomasy w celach na przykład grzewczych. Moim zdaniem to bardzo dobry trend. Zresztą w Polce dbałość o środowisko naturalne wzrasta z roku na rok dzięki temu, że nasz świadomość ekologiczna się podnosi z czego ja się osobiście bardzo cieszę i mam nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał. Wiem też, że ostatnio powstało kilka nowych instytutów, które mają za zadanie między innymi badania biomasy. Mnie to osobiście bardzo cieszy. Im więcej bowiem takich miejsc, im więcej wyników tym wiedza większa. A im wiedza większa tym więcej możliwości jej zastosowania. Ja zawsze byłem szaleńcem ekologicznym i ludzie często się ze mnie śmiali, ale ja jestem dumny z tego, że zależy mi na naszym środowisku i żałuję, że nie ma wielu takich osób, które uważają podobnie do mnie. Ja staram się zaszczepiać swoje dobre zachowania innym ludziom.

ZGODNIE Z CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI

Zgo­dził się, że to wszystko ma pewne znaczenie, ale nie tak wielkie, jak nam się wydaje. Przytoczył wyniki badań wskazujące, że w miejscach, gdzie były zgru­powane cztery stacje, wystarczało, by jeden ze sprzedawców zmienił gatunek sprzedawanej ben­zyny, żeby jego obroty zmniejszyły się lub wzrosły nawet o 30% — a to z powodu zmiany w „wizerun­ku” stacji.Ów człowiek powiedział mi również, że jego lu­dzie poklasyfikowali rysunki zgodnie z charakte­rystycznymi cechami osobowości autorów, a następ­nie zbadali, jakiego rysownicy używają rodzaju benzyny. Ustalono istnienie zaskakującej zbieżności pomiędzy sposobem,, w jaki ktoś rysuje samochód, a rodzajem symbolu benzyny, który do niego naj­bardziej przemawia. Rozmówca wyjaśnił to w taki sposób:Kupując benzynę otrzymuje pan odbicie włas­nego wyobrażenia o sobie.

WRAŻENIE SZCZODROŚCI

Wywoły­wało to wrażenie szczodrości, uprzejmości, czystości, cierpliwości, uczuciowości, sympatii i dobroduszności. Ale czy nie byłoby jeszcze lepiej, rozumowali handlowcy, gdyby wyposażyć produkty w takie ce­chy, które odnajdujemy w sobie samych? Badanie zjawiska narcyzmu wskazuje, że nic tak nie przy­ciąga ludzi jak oni sami. Dlaczegóż by więc nie umożliwić im kupowania własnego odbicia? W ten sposób symbole same wybierałyby sobie klientele, wynajdywały wśród kupującej publiczności tych’ co mają słabość do danego obrazu. Opatrując sym­bol w cechy, które według powszechnego uznania są szeroko rozpowszechnione wśród konsumentów, handlowcy sądzili, że mogą wzbudzać miłość wśród milionów.

NAJSILNIEJSZE ODDZIAŁYWANIE

Twórcy symbolów zaczęli teraz zastanawiać się nad tym, jaki rodzaj obrazów najsilniej oddziaływuje na największą liczbę ludzi. Przepaska na oku mogła przekonać do koszuli ludzi o pewnej dozie wyrafinowania, ale nie wywoływała oddźwięku emocjonalnego, twórcy symbolów zaś sądzili, że od­działywanie na uczucia może stanowić ważny ele­ment w masowej sprzedaży towarów. Sieć sklepów spożywczych „Jewel” w Chicago, poszukując atrak­cyjnej „osobowości”, która pozwoliłaby zdobyć prze­wagę nad konkurentami, uzyskała w swych bada­niach nad podświadomością kupujących obiecujące rezultaty. Kierownictwo tych sklepów uznało, że powinno budować swój obraz wokół motta: „Lu­bimy być odwiedzani przez przyjaciół.”

PERSONIFIKACJA PRODUKTÓW

Personifikacją mydła „Ivo- ry jest wizerunek matki i córki na czymś w ro­dzaju piedestału czystosci. Emanuje z nich czyste zdrowie. Natomiast postać zaangażowana dla my­dła „Camay” to czarująca wykwintna kobieta. Roz­różnienie dwóch tłuszczów do smażenia: „Crisco” i „Golden Fluffo”, zostało osiągnięte w ten sposób, że „Crisco” symbolizuje postać poważnego, rzeczo­wego lekarza—dietetyka, natomiast „Golden Fluf- tęga, przyjazna i emanująca macierzyńskimi uczuciami kobieta. Twórcy symbolów zaczęli teraz zastanawiać się nad tym, jaki rodzaj obrazów najsilniej oddziały- wuje na największą liczbę ludzi.