//////

Cywilizacja rozwija się na podstawie doświadczeń

Doświadczenia wielu pokoleń ludzi przekazywane z pokolenia na pokolenie na podstawie przekazów ustnych mogą mocno wpływać na świadomość edukacyjną. Cała cywilizacja mogła się rozwijać właśnie przez stosowanie takich zależności. Gdyby wiedza nie została przekazywana dalej ludzie musieliby rozwiązywać określone problemy od początku, a nie jest to jak wiadomo szybki proces. Dzisiaj oczywiście mamy do wszystkiego dostęp poprzez komputery, ale tak naprawdę ludzie nie przestali wymyślać nowych rzeczy i przetwarzać informacji. To co jest fundamentem naszego istnienia trwa dalej tylko w lekko zmienionym kształcie. Poznanie prawdy o otaczającej nas rzeczywistości powinno być celem samym w sobie. Cywilizacja oparta na ogólnym doświadczeniu pokoleń to skomplikowany, ale spójny twór wyznający uniwersalne zasady rozwoju. Podsumowując, człowiek przekazujący innym zasoby swojej wiedzy jest szanowany i otaczany czcią. Od niepamiętnych czasów spisywano oraz przekazywano ustnie określone wzorce zachowania oraz metody radzenia sobie z rzeczywistością. Człowiek współczesny doszedł do takiego stopnia rozwoju właśnie poprzez rozwiązania edukacyjne kształtowane pokoleniowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *